Hvordan kommer du i gang?

Har du næse for salg og handel? Kan du se dig selv gøre karriere i en spændende – og næsten ”uopdaget” branche? Så er der masser af muligheder. Her er tre veje, du kan gå:

1. Du er lige færdig med folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse

Vælg EUX
(typisk 4 år i alt)

Dette er en gymnasial uddannelse samtidig med, at det er en erhvervsuddannelse. Det teoretiske grundforløb er på to år. Herefter kan du fortsætte på hovedforløbet med to års praktik i et byggecenter, hvor du vil opleve en afvekslende hverdag med opgaver inden for både salg, indkøb, service og meget mere. Du slutter af med både en studenterhue og et fagbrev – samt endnu flere spændende karrieremuligheder.

Hvis du ønsker det, kan du også vælge at stoppe efter de første to års grundforløb og i stedet læse videre på f.eks. et erhvervsakademi.

Vælg EUD - en merkantil basis-uddannelse (Typisk 3 år i alt)

Her gennemgår du to teoretiske grundforløb på hver 20 uger med sprogfag, erhvervsfag, IT og meget andet. Herefter begynder din praktiske elevuddannelse i det byggecenter, du har aftalt at starte hos. Du får mange spændende opgaver, masser af ansvar og får praktisk erfaring med både salg, service og rådgivning. Elevtiden er to år og undervejs skal du på skolebænken i 8 – 12 uger, hvor du kan få udbygget din teoretiske viden. Du afslutter med en fagprøve, og så er du ellers klar til at gøre karriere for alvor.

2. Du har haft en pause på over et år

Venter du over et år, kan du stadig komme ind på EUD – og hvis du oven i købet har haft relevant erhvervsarbejde i mellemtiden, kan du nøjes med anden del af grundforløbet på 20 uger.

3. Du har bestået en gymnasial uddannelse

Good health is a result of proper nutrition and lifestyle. How can medications hels up? Some remedies are far-famed. Other treat racy ailments like Rhabdomyosarcoma. Let\'s discuss about few remedies. Learn more about "http://ultraorg.net/canada-pill/trusted-generic-viagra.html
". Perhaps every man knows about. Questions, like , are linked a lot of types of health problems. If you are going to take prescription medications, ask your sex therapist to check your testosterone levels first. Any drug may cause unwanted side effects. Sometimes side effects can be really serious. Don\'t forget, the only way to avoid sham remedies is to purchase prescription medicines like Viagra from a reputable pharmacy with which you are friendly.

Kommer du direkte fra teknisk gymnasium (HTX), handelsgymnasium (HHX) eller det almene gymnasium (STX) og har en bestået eksamen, vil vi også gerne have dig som elev i et byggecenter. Dette forløb vil ligesom under EUD og EUX omfatte teoretisk uddannelse på skole. Altså i alt 5 år.

Har du en anden baggrund, kan du altid kontakte din handelsskole og høre om den bedste vej for dig.

Comments are closed